AC-service

Vi utför kontroll och reparation på din AC i de flesta fordon. Vi åker ut till dig och reparerar din AC på plats om ni så önskar. Vi utför arbeten på AC system med köldmedia R134a och R1234yf.

Innehar certifikat för AC kategori V.